4CAD.info - Engineering Software e-Catalog

CADRE Profiler

logo CADRE Profiler CADRE Profiler
CADRE Analytic

Ostatnia wersja: 2.4.0008 Wymaga: NET 2.0
Język: en Licencja: komercyjna | trial
Platforma: windows Cena: 99 $ | Kup
Dodano: 2014-05-29 Dodał: ifoo
Ocena: 4.5
Liczba głosów: 2
zrzut ekranu CADRE Profiler

Opis

CADRE Profiler to komercyjna aplikacja Windows, która służy do obliczania charakterystyk geometrycznych przekroju. Informacje uzyskiwane w programie to pole powierzchni, położenie środka ciężkości, momenty bezwładności względem układu współrzędnych początkowych i centralnego układu położonego w środku ciężkości, maksymalne odległości skrajnych krawędzi przekroju od środka ciężkości i wskaźniki wytrzymałości. Program zawiera narzędzia graficzne do budowania przekroju jako zespołu prostych figur składowych przechowywanych w natywnym formacie CADRE Profiler .PF2. Ponadto aplikacja posiada możliwość osadzania przekrojów z innych plików, import danych z rysunków wektorowych .DXF i współrzędnych punktowych .TXT. Przekroje mogą być również eksportowane do plików AutoCAD .DXF a definicje przekrojów poprzecznych .PRP użyte w programie MES producenta CADRE Pro.
_______________
Źródło: http://cadreanalytic.com/

Podstawowe funkcje

 • Wygodny w użyciu interfejs graficzny tworzenia i edycji geometrii przekrojów
  • dostosowanie wszystkich ustawień programu ⇲ Profiler settings
   CADRE Profile Color Settings
  • przechowywania danych geometrii w formacie Profile Sections .PF2
   • jednostki bezwymiarowe zgodnych z każdym systemem miar
  • przesuwanie CADRE Profile Pan i dopasowanie skali widoku w pasku CADRE Profile Zoom & Fit
  • tworzenie gemoterii przekroju za pomocą elementów składowych
   CADRE Profile Drawing
   • punkty | linie | okręgi | łuki | polilinie zamknięte Loop
   • przyciągania do siatki | wielopoziomowe Undo/Redo
   • manipulacja regionami pierwszego planu i tła
  • import danych punktowych w formacie tekstowym .TXT
  • import danych z rysunków w formacie AutoCAD .DXF
   • LINE | POLYLINE | POLYLINE MESHES | ARC | CIRCLE
  • wstawianie typowych przekrojów geometrii ⇲ Merge Basic Shape
   CADRE Profile Basic Shapes
  • opcja wstawiania przekroju z innych plików ⇲ Merge Section File
  • modyfikacja i edycja składników geometrii ⇲ Edit
   • przesuwanie | kopiowanie | obrót | odbicie
  • definiowanie materiałów dla przekroju niejednorodnego
 • Wybór algorytmu obliczeniowego ⇲ Solve i przeprowadzanie obliczeń ⇲ Calculate
  CADRE Profile Analysis
  • zaimplementowane dwie metody analizy Geometryczna | Pikselowa
 • Wyświetlanie parametrów parametrów geometrycznych przekroju
  • powierzchnia przekroju Area | położenie środka ciężkości Xctr | Yctr
  • momenty bezwładności wzgl. układu początkowego Ixorg | Iyorg | Ixyorg
  • momenty bezwładności wzgl. przesuniętego układu Ixctr | Iyctr | Ixyctr
  • kąt obrotu Ø | główne centralne momenty bezwładności Ixp | Iyp
  • maksymalna odległość krawędzi przekroju od środka ciężkości Cy1/Cy2/Cx1/Cx2
  • wskaźniki wytrzymałości (Ix/Cxi | Iy/Xyi) Sx1 | Sx2 | Sy1 | Sy2
 • Zapis fragmentu okna roboczego do schowka lub jako obraz rastrowy CADRE Profile copy a picture
  • .BMP | .GIF | .JPEG/.JPG | .WMF | .TIFF
 • Funkcja eksportu rysunku przekroju poprzecznego do formatu AutoCAD .DXF
 • Opcja eksportu CADRE Section Properties .PRP do użycia w programie MES
  _______________
  Źródło: http://cadreanalytic.com/

Formaty

 • Odczyt | Zapis
  • .PF2CADRE Profile Section
 • Import
  • .DXFDrawing eXchange Format
  • .TXTText File
 • Eksport
  • .DXFDrawing eXchange Format
  • .PRPCADRE Section Properties

Znalazłeś jakiś błąd? Zgłoś to!

Reklama

Free Professional 2D/3D CAD Software - MEDUSA4 Personal