4CAD.info - Engineering Software e-Catalog

Kanalizator-CAD

logo Kanalizator-CAD Kanalizator-CAD
GAMRAT

Ostatnia wersja: 7.0
Język: pl Licencja: freeware
Platforma: windows Cena: darmowy
Dodano: 2014-03-19 Dodał: ifoo
Ocena: 4
Liczba głosów: 1
zrzut ekranu Kanalizator-CAD

Opis

Kanalizator-CAD to branżowe narzędzie Windows do wspomagania projektowania sieci kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych. Umożliwia wygodne projektowanie trasy sieci na podkładach map rastrowych, plików wektorowych .EMF/.WMF oraz map numerycznych w formacie .DXF, obliczenie spadków, napełnień, prędkości przepływów oraz dobranie średnicy rur dla wskazanych odcinków fragmentu sieci. Pozwala także na wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych rur z materiałów termoplastycznych metodą Molina, generowanie profilu podłużnego oraz wypełnienie i drukowanie tabeli oraz zestawienia materiałów. Używa własnego formatu przechowywania danych Kanalizator-CAD Project .KNL.
_______________
Źródło: http://madcomp.republika.pl/

Podstawowe funkcje

 • Ustalanie parametrów pracy według indywidualnych potrzeb użytkownika
 • Zintegrowana baza zestawu typoszeregów rur znanych producentów
  • opcja tworzenia własnych typoszeregi i dołączanie do istniejących
  • przechowywanie danych w pliku ustawień programu Kan60.KDT
 • Interfejs graficzny umożliwiający załadowanie podkładu mapy terenu
  • mapy numeryczne CAD w formacie AutoCAD .DXF
   • odczytywanie odpowiednio przygotowanych rzędnych terenu
   • importowanie wrysowanej wcześniej trasy sieci z podkładu
  • rysunki wektorowe Windows Metafiles .EMF/.WMF
  • zeskanowe bitmapy rastrowe .BMP | .JPEG/.JPG
   • dodatkowe narzędzie do sklejania bitmap
  • ustalenie skali i przeskalowanie podkładu
  • zmiana lokalizacji i obszaru podkładu
 • Edytor graficzny wstawiania własnych rysunków i napisów na mapie i profilu
 • Narzędzia umieszczania tabelek opisowych na widoku mapy i rysunku profilu
  • dołączone trzy tabelki w formacie Mad-Computers Tabelka .TBL
  • możliwość wczytania tabelek zapisanych w formacie .DXF
 • Wygodne narzędzia wprowadzania węzłów i odcinków sieci ⇲ Obiekty
  • panel ⇲ Dane odcinka wstawiania parametrów węzła i odcinka
   • narzędzia grupowania funkcjonalnego ciągu odcinków
  • wprowadzanie dodatkowych punktów z rzędnymi terenu
  • wstawianie kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu
 • Narzędzia zmiany położenia opisu węzła i edycji odcinków sieci
 • Ustalenie warunków brzegowych obliczeń w edytorze parametrów
 • Zaznaczanie odcinków lub grup i wybór algorytmu obliczeniowego
  • trzy sposoby wyliczania spadku minimalnego
   • z odwrotności średnicy wewnętrznej rurociągu
   • z wartości zdefiniowanych w danym typoszeregu
   • z naprężeń ścinających pomiędzy ścianką rury a ściekami
  • sprawdzanie warunki brzegowe
   • maksymalne napełnienie dla danej średnicy
   • maksymalna prędkość przepływu ścieków
  • tryb automatycznego doboru średnic i narzuconych średnic
  • dodatkowy panel analizy przebiegu obliczeń
 • Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe rur z tworzyw sztucznych
  • metoda skandynawska (Molina) VAV P70 : 1992
 • Dokładne wyniki obliczeń w generowanej automatycznie tabeli
 • Automatyczne generowanie rysunków obliczanych profili podłużnych
  • edytor graficzny dla dodatkowych napisów czy rysunków
 • Raport materiałowy wraz z łączną kubaturą wykopów
 • Wydruk lub eksport danych do różnych formatów
  _______________
  Źródło: http://madcomp.republika.pl/

Formaty

 • Odczyt | Zapis
  • .KNLKanalizator-CAD Projekt
  • .PRKKanalizator-CAD Profil
 • Eksport
   ---------------Mapa---------------
  • .BMPWindows OS/2 Bitmap Graphics
  • .DXFDrawing eXchange Format
  • .JPGJoint Photographic Experts Group
  • .WMFWindows Metafile
  • ---------------Profil---------------
  • .BMPWindows OS/2 Bitmap Graphics
  • .DXFDrawing eXchange Format
  • .JPGJoint Photographic Experts Group
  • .PDFPortable Document Format
  • .WMFWindows Metafile
  • ---------------Tabela--------------
  • .BMPWindows OS/2 Bitmap Graphics
  • .TXTText File Format
  • ---------------Raport---------------
  • .BMPWindows OS/2 Bitmap Graphics
  • .TXTText File Format

Zrzuty ekranu

Znalazłeś jakiś błąd? Zgłoś to!

Reklama

Search better at DuckDuckGo.com