4CAD.info - Engineering Software e-Catalog

PloCon

logo PloCon PloCon
Isoplotec Corporation

Ostatnia wersja: 9.02
Język: en ja Licencja: komercyjna | demo
Platforma: windows Cena: 80 $
Dodano: 2013-12-21 Dodał: ifoo
Ocena: 4.5
Liczba głosów: 2
zrzut ekranu PloCon

Opis

PloCon to narzędzie Windows do automatyzacji procesu wydruku wsadowego plików HPGL/HP-GL2/HP-RTL .HGL | .HPG | .HPGL | .PGL | .PEN | .PLOT | .PLT, Gerber .GBR | .GBX | .GRB, Excellon NC-Drill .NC | .NCD, Drawing Exchange Format .DXF, IGES .IGS/.IGES, Portable Document Format .PDF, Enhanced Windows Metafile .EMF oraz popularnych rastrów .BMP | .FPX | .GIF | .JPEG/.JPG | .PCX | .PNG | .TIF. Aplikacja może być uruchamiana z użyciem graficznego interfejsu użytkownika lub linii wiersza poleceń.
_______________
Źródło: http://isoplotec.co.jp/

Podstawowe funkcje

 • Intuicyjny i prosty w użytkowaniu interfejs graficzny aplikacji
  • trzy tryby przetwarzania listy wsadowej plików do wydruku
   • AutoOut automatyczne wczytywanie plików z nadzorowanego folderu
   • ContinueOut jednoprzebiegowe wczytywanie listy wsadowej plików
   • StepOut jednoplikowe wczytywanie listy plików do wydruku
  • przejrzysty kreator ustawień i parametrów wydruku
 • Aplikacja umożliwiająca wydruk wsadowy folderów lub wybranych plików
  • HPGL/HP-GL2/HP-RTL .HGL | .HPG | .HPGL | .PGL | .PEN | .PLOT | .PLT 
  • Gerber RS-274D | 274X .GBR | .GBX | .GRB | Excellon NC-Drill .NC | .NCD
  • Drawing Exchange Format .DXF | IGES .IGS/.IGES | Adobe Document .PDF
  • Metafile .EMF | .BMP | .FPX | .GIF | .JPEG/.JPG | .PCX | .PNG | .TIF
 • Możliwość sterowania procesem wydruku z wiersza poleceń
  C:\> PloCon.exe [Options] [Input File Name]
  
  _______________
  Źródło: http://isoplotec.co.jp/

Formaty

 • Odczyt
  • .BMPWindows Bitmap Graphics
  • .DXFDrawing eXchange Format
  • .EMFEnhanced Windows Metafile
  • .FPXFlashPix Bitmap Image
  • .GBR, .GBX, .GRB, .NC, .NCD GERBER/NC-Drill File
  • .GIFGraphics Interchange Format
  • .IGES, .IGSIGES Format
  • .JPEG, .JPGJoint Photographic Experts Group
  • .HGL, .HPG(L), .PEN, .PGL, .PLT, .PL(O)THPGL | HP-GL/2 | HP-RTL
  • .PCXPaintbrush Bitmap Graphic
  • .PDFPortable Document Format
  • .PNGPortable Network Graphics
  • .TIFTagged Image Format File

Zrzuty ekranu

Znalazłeś jakiś błąd? Zgłoś to!

Reklama

Search better at DuckDuckGo.com