4CAD.info - Engineering Software e-Catalog

EngiLab Rod.2D

logo EngiLab Rod.2D EngiLab Rod.2D
EngiLab

Ostatnia wersja: 1.10
Język: en Licencja: komercyjna | trial
Platforma: windows Cena: 59 € | Kup
Dodano: 2013-10-29 Dodał: ifoo
Ocena: 4.5
Liczba głosów: 4
zrzut ekranu EngiLab Rod.2D

Opis

EngiLab Rod.2D to łatwy w obsłudze program Windows do liniowej analizy statycznej kratownic płaskich obciążonych siłami skupionymi. Posiada intuicyjny interfejs graficzny dla wstępnego przetwarzania modelu strukturalnego i wykorzystuje metodę elementów skończonych MES dla swoich potrzeb analizy wytrzymałościowej. Do przechowywania danych kratownic używa własnego formatu EngiLab Rod.2D .ROD.
_______________
Źródło: http://www.engilab.com/

Podstawowe funkcje

 • Interfejs graficzny do edycji modelu i analizy statycznej kratownic płaskich
  • zgodność z każdym spójnym systemem jednostek (imperialny, metryczny, ...)
  • liniowa analiza statyczna kratownic płaskich (max 100 węzłów | 200 elementów)
   • obliczenia przemieszczeń węzłów [x, y] | obliczenie sił osiowych w prętach F
   • obliczanie naprężen normalnych s=F/a | obliczanie odkształceń osiowych e=s/E
   • wyznaczeniu sił biernych w podporach i węzłach podpartych sprężyście
  • maksymalna ilość 50 grup materiałowych prętów ⇲ E,A Element Group
   • moduł Younga E | pole powierzchni przekroju pręta A
  • dwa rodzaje podpór ⇲ Constraints (przegubowa i przegubowo-przesuwna)
  • definiowanie węzłów podparnych sprężyście ⇲ Elastic Constants
 • Menu narzędzi definiowania modelu strukturalnego ⇲ Model
  • wstawianie myszką elementów składowymi geometrii
   • węzły ⇲ Nodes - 2 stopnie swobody DOF i wybór sposobu podparcia
   • pręty ⇲ Elements - przypisanie grupy materiałowej (max. 50 )
  • definiowanie sił skupionych ⇲ Nodal Loads
 • Uruchamianie obliczeń ⇲ Analyze i wyświetlanie wyników analizy ⇲ View
  • schematy graficzne ⇲ [N] Diagrami opcja diagramu kolorowego
   • siły osiowe F | naprężenia normalne s | odkształcenia e
  • rysunek i tryb animacji przemieszczeń węzłów ⇲ Deformation
  • tabelaryczne zestawienia wyników obliczeń ⇲ Data & Results
   • wydruk | kopiowanie do schowka | zapis do .TXT | eksport do Excel
 • Przechowywanie modelu kratownicy w pliku EngiLab Rod.2D .BEA
 • Kopiowanie zawartości okna do schowka w postaci bitmapy
 • Eksport okna roboczego do bitmapy rastrowej .BMP
  _______________
  Źródło: http://www.engilab.com/

Formaty

 • Odczyt | Zapis
  • .RODEngiLab Rod.2D Files

Zrzuty ekranu

Znalazłeś jakiś błąd? Zgłoś to!

Reklama

Miejsce na twój banner! (728x90) Skontaktuj się