4CAD.info - Engineering Software e-Catalog

JFDraw Free Version

logo JFDraw Free Version JFDraw Free Version
JingFei International

Ostatnia wersja: 1.8.0
Język: en Licencja: freeware
Platforma: java Cena: darmowy
Dodano: 2013-05-20 Dodał: ifoo
Ocena: 4.5
Liczba głosów: 4
zrzut ekranu JFDraw Free Version

Opis

JFDraw Free Version to edytor wektorowy na licencji freeware napisany w Java. Aplikacja znajduje zastosowanie w tworzeniu prostych szkiców, schematów i diagramów. Umożliwia także wstawianie obrazów rastrowych .GIF | .JPEG/.JPG | .PNG. Dane przechowuje we własnym formacie binarnym JFDraw Drawing .JFD lub zgodnym z XML JFDraw XML Drawing .JFX. Program oferuje możliwość wydruku lub eksport do bitmap .JPG | .PNG.
_______________
Źródło: http://www.jfimagine.com/

Podstawowe funkcje

 • Wielosystemowy - wymaga instalacji bibliotek JRE/JDK ≥ 1.4.x
 • Formatowanie elementów rysunku z użyciem warstw ⇲ Layers
  jFDraw Layer
 • Narzędzia rysowania obiektów geometrycznych ⇲ Shapes
  jFDraw Shapes
  • linie ⇲ Line/Curve [5] | prostokąty ⇲ Rectangle [6] | łuki i elipsy ⇲ Ellipse/Arc [4]
  • wielokąty ⇲ Polygon [3] | tekst ⇲ Text | rastry ⇲ Image [ .GIF | .JPEG/.JPG | .PNG]
 • Narzędzia i operacje modyfikacji i edycji
  • wielopoziomowe ⇲ Undo/Redo | obsługa schowka systemowego ⇲ Cut/Copy/Paste
  • przesuwanie | skalowanie | kopiowanie | obrót o kąt | odbicie ⇲ Mirror/Flip
  • możliwość grupowania/rozgrupowania obiektów ⇲ Group/Ungroup shapes
   jFDraw Group
  • sterowanie porządkiem wyświetlania ⇲ Bring to front/Send to back
  • liniom można nadać styl, grubość oraz kolor ⇲ Line Format
   jFDraw Line Format
  • ustawienia zakończenia początku i końca linii ⇲ Arrow Head
   jFDraw Arrow Heads
  • kreskowanie | wypełnienia obszarów ⇲ Fill Format
   jFDraw Fill Format
  • edycja czcionek i formatowanie napisów ⇲ Font Format
   jFDraw Font Format
  • sterowanie rozbudową i edycją węzłów linii/polilinii ⇲ Port
   jFDraw Port

 • Odczyt i rozbudowa elementów bibliotek i szablonów ⇲ Libraries
  • panel podglądu i wstawiania symboli .SYM i szablonów .TPL
  • szybkie dodawanie elementów ⇲ Add to library (template)
 • Śledzenie istniejących obiektów (przyciąganie do siatki lub węzłów ports)
 • Wydruk | podgląd wydruku

Moduły i rozszerzenia

Formaty

 • Odczyt | Zapis
  • .JFDJFDraw Drawing
  • .JFXJFDraw XML Drawing
 • Eksport
  • .JPGJoint Photographic Experts Group
  • .PNGPortable Network Graphics

Zrzuty ekranu

Znalazłeś jakiś błąd? Zgłoś to!

Reklama

Miejsce na twój banner! (728x90) Skontaktuj się