4CAD.info - Engineering Software e-Catalog

devCAD

logo devCAD devCAD
devCAD.com

Ostatnia wersja: 2.03
Język: en fr es de it Licencja: komercyjna | demo
Platforma: windows Cena: od 30 € | Kup
Dodano: 2012-05-13 Dodał: ifoo
Ocena: 4.47
Liczba głosów: 30
zrzut ekranu devCAD

Opis

devCAD to rodzina dwóch funkcjonalnych programów 2D CAD i aplikacji CAD/CAM dostępnych na platformę Windows. Programy używają natywnego formatu przechowywania danych devCAD .DC1 i oferują szereg  inteligentnych narzędzi ułatwiających proces rysowania. Producent udostępnia również bazę [400+] kompletnych rysunków modeli samolotów[1] dla modelarzy.
_______________
Źródło: http://www.devcad.com

Podstawowe funkcje

 • Wielodokumentowy i wielojęzykowy interfejs graficzny z pełną kastomizacją menu
  • rozszerzanie funkcjonalności dzięki obsłudze makr VBScript i JScript
 • Przechowywanie danych w natywnym formacie devCAD .DC1
 • Wymiana z innymi programami CAD w formacie .DXF · R12
  • konwerter wsadowy plików .DC1 .DXF
 • Narzędzie wyświetlania jednocześnie kilku rysunków Multifile mangement
 • Tworzenie dowiązań w rysunku do innych rysunków {XATTACH}
 • Osadzanie w rysunkach obrazów rastrowych {IMAGEATTACH}
  • obsługa popularnych formatów zapisu bitmap {.BMP | .JPG | .GIF | .PCX | .PNG | .TGA | .TIF}
  • wstawianie obrazów tła Add background Image
   • funkcja kalibracji pliku rastrowego | używanie Raster Snap {RAS}
   • narzędzia wektoryzacja Auto Trace | 5 algorytmów trasowania
 • Organizacja umieszczania obiektów rysunku na warstwach Layers
  • zarządzanie warstwami i ich statusem {6} Layer Manager
  • sterowanie kolorami {240}, stylami {50+} i grubościami linii {25+}
 • Narzędzia rysowania obiektów ⇲ Draw
  devCAD Draw
  • linia {5} | elementy konstrukcyjne: prosta | półprosta
  • polilinia | podwójna polilinia | wielokąt foremny | prostokąt
  • łuk {11} | okrąg {6} | splajn | elipsa {3} | punkty {4} | Smart Shape
  • przedstawianie graficzne funkcji Math Polyline
   • funkcje kartezjańskie postać analityczna y = f(x) | parametryczna  x=f(t) y=g(t)
   • funkcje biegunowe postać analityczna r = f(α) | parametryczna  r=f(t) α=g(t)
  • tworzenie i wstawianie bloków | atrybuty bloków
  • wygodne wstawianie bloków z usystematyzowanych bibliotek
  • napisy proste i paragrafy | na łuku | napis RTF
  • tworzenie i edycja regionów {kreskowanie {70+}| wypełnianie}
 • Półautomatyczne wymiarowanie elementów ⇲ Dimension
  devCAD Dimensions
  • liniowy | dopasowany | łukowy | współrzędne | promień | średnica | kąt
  • łańcuch wymiarowy od linii bazowej | szeregowy łańcuch wymiarowy
  • odnośniki | tolerancje kształtu | znaczniki środka {2}
  • sterowanie stylami wymiarowymi {DIMSTYLE}
 • Narzędzia i funkcje rysowania precyzyjnego
  devCAD Draw
  devCAD Snap
  • używanie systemów współrzędnych kartezjańskich biegunowych
   • układy współrzędnych użytkownika {MOVE_UCS_ORIGIN}
   • skoki i węzły siatki Grid Snap {siatka prostokątna | izometryczna}
  • tymczasowe obiekty konstrukcyjne {XLINE | RAY}
  • ograniczanie wskaźnika myszki
   • tryb ortogonalny Ortho Snap do rysowania linii prostopadłych
   • śledzenie kołowe Polar Snap | Smart Polar Snap | Radial Snap
   • przyciąganie do punktów charakterystycznych OSnap {15}
   • przyciąganie do linii i wierzchołków rastra Raster Snap
  • wprowadzanie danych z linii komend u dołu ekranu
  • wyodrębnianie informacji geometrycznej z obiektów
   • współrzędne {ID} | odległość {DIST} | powierzchnia {AREA}
  • korzystanie z wbudowanego kalkulatora
 • Modyfikacje elementów rysunku ⇲ Modify
  devCAD Modify
  • modyfikacje obiektów dzięki uchwytom Grip
  • ponad 10 trybów wyboru i zaznaczania obiektów
  • szybka edycja elementów w oknie Properties
  • usuń | kopiuj | kopiuj i dopasuj | lustro | odsuń
  • przesuń | obróć | skaluj | skala skażona | dopasuj
  • rozciągnij | wydłuż | tablica prostokątna i kołowa
  • utnij | wydłuż | rozdzielanie | rozdzielanie proste
  • zaokrąglij | fazuj | dodaj (usuń) wierzchołek {polilinie, splajny, regiony}
  • funkcja rozbijania elementów złożonych Explode
  • pochylanie obiektów Shear axis
  • narzędzia edycyjne elementów złożonych
   • modyfikacje polilinii Polylines operations
   • modyfikacje regionów Region (Boolean) operations
 • Wersja CAD/CAM DevCad Cam Pro[2] do przygotowania kodu NC na maszyny 3 osiowe
  devCAD CAM
 • Wydruk podgląd | wydruk
  _______________
  Źródło: http://www.devcad.com

Moduły i rozszerzenia

 • Aplikacja dostępna w trzech wersjach handlowych różniących się funkcjonalnością
  • devCad LE (€30)
  • devCAD Pro (€80)
  • devCAD Cam Pro (€110)
  _______________
  Źródło: http://www.devcad.com

Formaty

 • Odczyt
  • .DC1DevCad Drawing File
  • .DXFDrawing eXchange Format · R12
 • Zapis
  • .DC1DevCad Drawing File
 • Import | Eksport
  • .DXFDrawing eXchange Format · R12
  • .HGL, .HP, .HPG, .HPGL, .PLTHP-GL
  • .DATPolyline

Zrzuty ekranu

Zewnętrzne linki

Znalazłeś jakiś błąd? Zgłoś to!

Reklama

Miejsce na twój banner! (728x90) Skontaktuj się