4CAD.info - Engineering Software e-Catalog

DesignCAD

logo DesignCAD DesignCAD
IMSI/Design

Ostatnia wersja: 2016
Język: en de pl Licencja: komercyjna
Platforma: windows Cena: 49,99 $
Dodano: 2012-03-15 Dodał: ifoo
Ocena: 4.46
Liczba głosów: 39
zrzut ekranu DesignCAD

Opis

DesignCAD to komercyjny program do tworzenia dwuwymiarowej dokumentacji CAD rozwijany od blisko 20 lat. Szacowaną liczbę 2 mln użytkowników zdobywa dzięki łatwości obsługi i efektywności użytkowania. Oferuje pełną zgodność odczytu i zapisu z niemal każdą starszą wersją DesignCAD od aktualnej V22 .DCD do DesignCAD 97 .DC. Obsługuje również import i eksport rysunków w formacie AutoCAD .DWG | .DXF, IGES, HPGL, a także odczytuje i zapisuje Windows Metafile .WMF. Aplikacja doskonale wspiera OLE 2.0 oraz oferuje możliwość rozszerzania funkcjonalności dzięki implementacji języka skryptowego BasicCAD.
_______________
Źródło: http://www.imsidesign.com/

Podstawowe funkcje

 • Pełna kompatybilność wsteczna ze starszymi wersjami DesignCAD do V09
 • Współpraca z plikami AutoCAD .DWG | .DXF do wersji 2014
 • Funkcje importu i zapisu plików IGES | HPGL | Windows Metafile
 • Konwersja wsadowa obsługiwanych formatów do natywnego .DCD
 • Narzędzia Image do obsługi formatów rastrowych .AWD | .BMP |.JPG | .PSD | .PCD | .PCX | .PICT | .PNG | .TGA | .TIF | .WMF | .WPG
  • osadzanie plików rastrowych lub odniesień ⇲ Load Image
  • zapis obszaru do grafik bitmapowych ⇲ Save Image
  • bezpośrednia obsługa skanerów w standardzie TWAIN
 • Możliwość konwersji wczytanych bitmap do postaci wektorowej ⇲ AutoTrace Bitmap
 • Intuicyjna praca z symbolami, blokami, atrybutami bloków oraz grupami elementów
  • korzystanie z rozszerzalnych usystematyzowanych tematycznie bibliotek
  • tworzenie | wstawianie symboli z plików [Ctrl+F9]
 • Wyświetlanie listy wszystkich atrybutów w bieżącym rysunku ⇲ Material List
  • wydruk listy lub zapis do pliku .LST
 • Ponad 200 zaimplementowanych poleceń rysowania i edycji obiektów rysunkowych
  • możliwość pełnej kastomizacji wyświetlania pasków narzędziowych
  • obsługa skrótów klawiszowych z możliwością indywidualnego dostosowania
 • Organizowanie rysunku przy pomocy warstw i formatowanie elementów
  • zarządzanie statusem warstw w menadżerze ⇲ Layer [L]
  • 2000 warstw z możliwością przypisania koloru i stylu linii {60+}
  • zabezpieczenie dostępu do warstw ⇲ Password Protection Manager
  • szybka edycja właściwości obiektu w oknie ⇲ Info Box [Ctrl+I]
 • Paleta narzędzi do wstawiania obiektów rysunkowych ⇲ Draw
  • linie/krzywe {14} | łuki kołowe/eliptyczne {8/2} | okręgi/elipsy {7/1} | wielokąty/płaszczyzny {5}
  • wypełnianie i kreskowanie przy użyciu 130 gotowych wzorów
   • użycie rastra jako tła lub wypełnienia gradientowego
   • import kreskowania i wypełnień z plików AutoCAD {_AD}
   • wczytywanie wzorów kreskowania z pliku .DCH
  • standardowe symbole okien i drzwi | punkty | znaczniki podziału Tickmark
  • 4 tryby wstawiania tekstu z użyciem czcionek .TTF lub wektorowych .VFN
  • atrybuty | definicje atrybutów bloków | szyk prostokątny i kołowy
 • Dostępność 7 jednostek miar metrycznych i imperialnych z możliwością konwersji
 • Narzędzia ⇲ Dimension z 13 typami wymiarowania oraz autowymiarowanie
  • 2 typy wstawiania odnośników Balloon | Pullout
  • pobieranie informacji za pomocą 6 zapytań ⇲ Info
 • Narzędzia modyfikacji obiektów rysunkowych ⇲ Edit
  • wielopoziomowe funkcje cofania i ponawiania Undo | Redo
  • interakcja ze schowkiem systemowym Cut | Copy | Paste
  • 6 narzędzi zaznaczania i filtracji wybranych obiektów
  • funkcja wyszukiwania i zmiany tekstu
  • 20 funkcji modyfikacji wybranych obiektów
  • edycja linii | konwersja do linii podwójnej /multilinii
  • wbudowany edytor ogólnych parametrów multilinii
  • 12 operacji przycinania linii Trim/Extend
  • operacje logiczne na wielokątach
  • sterowanie porządkiem wyświetlania
 • Realizacja rysowania precyzyjnego dzięki 11 trybom przyciągania kursora
  • 3 typy siatki [Ctrl+G] | przyciąganie do siatki [G] | tryb Ortho [H]
  • wprowadzanie współrzędnych w pasku narzędziowym ⇲ Coordinate Bar
  • blokowanie koordynatów X [Shift+X] | Y [Shift+Y]
 • Uruchamianie i tworzenie mark DesignCAD Macro .D3M w BasicCAD
 • Możliwość wysyłania e-maili ⇲ Send z aktywnymi rysnkami i rastrami
 • Tworzenie arkuszy i funcje drukowania
  • używanie plików Paper Space Template .TSP
  • podział dużych rysunków na mniejsze formaty
  • generowanie podglądu | wydruk color/b&w
  • możliwość wydruku wsadowego ⇲ Batch print
  • mozliwość wydruku do pliku .PRN
  _______________
  Źródło: http://www.imsidesign.com/

Formaty

 • Odczyt
  • .DCDesignCAD Drawing · V11÷V09
  • .DCDDesignCAD Drawing · V23÷V12
  • .DW*DesignCAD Drawing · V8
 • Zapis
  • .DC ⇐ DesignCAD Drawing · V11, V10, V09
  • .DC2 ⇐ DesignCAD 2D ASCII
  • .DCDDesignCAD Drawing · V21, V19-20, V18, V17, V16, V15, V14, V13, V12
 • Import
  • .DWGAutoCad Drawing · R12÷2014
  • .DXFDrawing eXchange Format · R12÷2014
  • .IGSInitial Graphics Exchange Specification
  • .PLTHP Graphics Language (Plotter)
  • .WMFWindows Metafile
  • .XYZASCII XYZ Plain Text
 • Eksport
  • .DWGAutoCad Drawing · R12, R14, 2000, 2004, 2007, 2010, 2013
  • .DXFDrawing eXchange Format · R12, R14, 2000, 2004, 2007, 2010, 2013
  • .IGSInitial Graphics Exchange Specification
  • .PDFPortable Document Format
  • .PLTHP Graphics Language (Plotter) · ASCI, Binary
  • .RIBRenderman Format Graphics
  • .WMFWindows Metafile
  • .WPG ⇐ WordPerfect Graphic

Zrzuty ekranu

Zewnętrzne linki

Znalazłeś jakiś błąd? Zgłoś to!

Reklama

Search better at DuckDuckGo.com