4CAD.info - Engineering Software e-Catalog

Avax-CAD

logo Avax-CAD Avax-CAD
AVAX-software

Ostatnia wersja: 2.0.1
Język: en el de Licencja: komercyjna | trial
Platforma: windows Cena: od 39 $ | Kup
Dodano: 2012-03-12 Dodał: ifoo
Ocena: 4
Liczba głosów: 5
zrzut ekranu Avax-CAD

Opis

Samodzielny program określany przez producenta jako 2D½ CAD do rysowania podstawowych obiektów geometrycznych z możliwością przypisania obiektom 2D dwóch cech 3D (Elevation i Height). Avax-CAD używa własnego natywnego formatu zapisu AVAX Drawing .AVX, wymiana danych pomiędzy innymi programami CAD w formacie .DXF.
_______________
Źródło: http://www.avax-software.com/

Podstawowe funkcje

 • Wielojęzykowy, wielodokumentowy interfejs graficzny programu
 • Możliwość instalacji programu na tabletach z systemem Windows
  • wsparcie funkcji touch-screen i multitouch-screen
  • bezpośrednie wstawianie do rysunku obrazu z kamery
 • Własny format AVAX Drawing .AVX do przechowywania danych
 • Wymiana danych z innymi programami CAD w formacie .DXF
 • Narzędzia kreślarskie ⇲ Draw
  • linia {LINE} | łuk {ARC} | okrąg {CIRCLE/CiRCLE2P/CiRCLE3P} | prostokąt {RECTANGLE}
  • elipsa {ELLIPSE} | punkt {POINT/POINTCOOR} | wielokąt foremny {POLYGON} | polilinia {POLYLINE}
  • szkic odręczny | tekst {TEXT} czcionki .FNT | wstawianie symboli {SHAPE} z pliku .ASH
  • wstawianie bloków {INSERT} z pliku .BLK | wyświetlanie menedżera bloków {SELECT_LIBRARY}
  • zakładka Complex objects
   • tworzenie trójkątów  {TRIANGLE} | wymiarowanie kątów {ANG} i linii {DIM} | kreskowanie {HATCH} | podział wielokątów {RADIATE} | krzywe Bezier'a {BEZIER} | krzywe sklejane {CSPLINE1|CSPLINE2|OBSPLINE|CBSPLINE} | numeracja wierzchołków {VNCOUNT} | tworzenie ścian {WALL|WALL3P} | obramowanie {BORDER} | punkt centralny {CENTROID}
 • Dziewięć trybów zaznaczania i wyboru obiektów Select
 • Pogrupowane funkcje edycyjne ⇲ Modify
  • Change - zmiana cech poszczególnych elementów
  • Copy - kopiuj | tablica prostokątna | odsuń {3}
  • Move - przesuń | Erase - usuń
  • Transformation - lustro | obrót | skala
  • Deformation - rozciągnij | utnij | wydłuż | fazuj
  • Measure - pomiar długości i powierzchni
  • Union-Split - twórz blok | polinie | podziel | rozbij | przerwij
  • Alignment - 9 trybów wyrównania obiektów
 • Rysowanie precyzyjne realizowane przez 9 trybów przyciągania do obiektów lub siatki Grid
 • Możliwość szybkiej edycji elementów w oknie Properties
  • organizacja obiektów na 256 warstwach {0÷255}
   • 256 kolorów linii | 9 edytowalnych stylów linii {plit .LTP} | grubość
  • sześć trybów wypełniania obiektów Fill
   • Solid | No Fill | Api Patterns | AutoCAD {.PAT}
   • Image {.BMP |.ICO|.JPG|.GIF|.WMF}| Shapes {.AVP}
  • tryb przypisania obiektom 2D atrybutów 3D
   • Elevation | High
 • Cofanie i wznawianie 3000 ostatnich komend Undo | Redo
 • Kopiowanie i wstawianie ze schowka systemowego Windows
 • Interfejs wiersza poleceń w dole ekranu
 • Podgląd wydruku | wydruk także do .PDF
  _______________
  Źródło: http://www.avax-software.com/

Moduły i rozszerzenia

 • Możliwość poszerzenia podstawowej funkcjonalności dzięki wtyczkom
  • Geometric Models | Parabola | 3D Projection | Math Grapher
  • Gantt Chart | Pie Chart | Line Chart | Bar Chart | Column Chart
  • Bar Code | Round Angle | Symbol | Calendar | Tek Export

Formaty

 • Odczyt | Zapis
  • .AVXAVAX Drawing File
 • Import
  • .AVIAudio Video Interleave File
  • .BMPWindows OS/2 Bitmap Graphics
  • .DXFDrawing eXchange Format
  • .GIFGraphical Interchange Format
  • .ICOWindows Icon File
  • .JPGJoint Photographic Experts Group
  • .PCXPaintbrush Bitmap Graphic
  • .PLTHPGL
  • .PNGPortable Network Graphics
  • .RTFRich Text Format
  • .SHPArcView Shape
  • .SVGScalable Vector Graphics
  • .TXTText File
  • .WMFWindows metafile
  • .XMLAVAX XML Drawing
 • Eksport
  • .BMPWindows OS/2 Bitmap Graphics
  • .DXFDrawing eXchange Format · R11/12 [AC1009]
  • .GIFGraphical Interchange Format
  • .JPGJoint Photographic Experts Group
  • .PDFPortable Document Format
  • .PICPicture
  • .PLTHPGL
  • .PNGPortable Network Graphics
  • .RTFRich Text Format
  • .SVGScalable Vector Graphics
  • .SWFMacromedia Flash Format
  • .TIFTagged Image Format File
  • .TXTText File
  • .WMFWindows metafile
  • .XMLAVAX XML Drawing

Zrzuty ekranu

Materiały wideo

Dokumentacja

Znalazłeś jakiś błąd? Zgłoś to!

Reklama

Search better at DuckDuckGo.com