4CAD.info - Engineering Software e-Catalog

WorkXplore 3D

logo WorkXplore 3D WorkXplore 3D
Vero Software

Ostatnia wersja: 4.1.2
Język: en zh cs fr es ja ko de pt it Licencja: komercyjna | trial
Platforma: windows Cena: n/a $
Dodano: 2015-03-08 Dodał: ifoo
Ocena: 4
Liczba głosów: 1
zrzut ekranu WorkXplore 3D

Opis

WorkXPlore 3D to rodzina profesjonalnych narzędzi na platformy Windows do wygodnej inspekcji, analizy i wizualizacji wielu popularnych formatów 2D/3D CAD oraz modeli mesh StereoLithography .STL, Stanford .PLY i Wavefront .OBJ. W programie zaimplementowano obsługę ponad 20 formatów CAD/CAM zgodnych ze programami branżowymi Autodesk AutoCAD/Inventor | CADDS | CATIA V4/V5/V6 | Parasolid CAD | PTC Creo | Siemens NX | SolidWorks | Solid Edge | Unigraphics | Unisurf | Visi | WorkNC. Aplikacja zapisuje zaimportowane dane CAD we własnym rodzimym formacie WorkXplore3D .A3D, który oferuje wygodne funkcje dodawania szczegółowych danych adnotacji, analizy i pomiarów obiektów, umozliwiająć szybką wymianę informacji z innymi członkami zespołu projektowego.
_______________
Źródło: http://www.workxplore-3d.com/

Podstawowe funkcje

 • Doskonałe narzędzie inspekcji i analizy popularnych plików 2D/3D CAD
  • 2D - AutoCAD .DWG/.DXF | CATIA 2D | Siemens NX 2D | PTC Creo 2D | WorkNC 2D
  • Mesh - StereoLithography .STL | Stanford Traingle .PLY | Wavefront .OBJ
  • 3D - CATIA V4 .MODEL/.DLV3/.DLV4/.EXP/.SESSION | CATIA V5 .CATPart/.CATProduct | CATIA V6 .3DXML | IGES .IGS/.IGS | Parasolid .X_T /.X_B/.XMT_BIN/.XMT_TXT | PTC Creo .ASM/.PRT | STEP .STP/.STEP | Siemens NX .PRT/.ASM | SolidWorks .SLDASM/.SLDPRT/.SLDDRW | Unigraphics .PRT | Unisurf Files .UNI | UGS JT .JT | Visi Files .WKF | WorkXplore 3D .A3D | WorkNC Surface .WNC | WorkNC-CAD .XDW | ISO G-Code | WorkNC Toolpaths/Curves, WorkZones
  • opcja - Inventor .IAM/.IPT | ACIS .SAT | Solid Edge .ASM/.PAR | CADDS ._PD
 • Własny lekki natywny format przechowywania danych WorkXplore 3D Files .A3D
 • Wyświetlania zaimportowanych plików ⇲ Visualisation i sterowania widokiem
  • szybkie renderowanie przy użyciu technologii OpenGL
   • 5 trybów renderingu | możliwość zmiany koloru obiektów
   • obsługa tekstur z bibliotek Texture podzielonych tematycznie
   • tryby definiowania przezroczystości modeli | ścian obiektów
   • dostosowanie do preferencji użytkownika ⇲ Options
  • 9 predefiniowanych pozycji kamery ⇲ Orientation
   • dostęp do 4 trybów zoom | 4 rodzajów obrotu 3D z panelu Display
   • powiększanie dynamiczne [scroll] | śruba obrotu [RMB]
   • sterowanie kierunkiem oświetleniem [Ctrl+RMB]
  • 4 widoki wyświetlania sąsiadującego rzutni ⇲ View
 • Zarządzanie wczytanymi obiektami w zakładce ⇲ Assembly
  • odczyt pełnej informacji z drzewem hierarchii obiektów zespołu
   • zapis wykazu elementów składowych do .TXT | .CSV
  • łatwy wybór elementów w drzewie lub oknie Select
  • narzędzia wyświetlania/ukrywania obiektów ⇲ Show/Hide
  • funkcja rozbicia/połączenia/usuwania elementów ⇲ Edition
 • Narzędzia wymiarowania Measurement i adnotacji Annotations
 • Generowanie dynamicznych przekrojów i analiza elementów ⇲ Analysis
  • 12 predefiniowanych płaszczyzn przekroju | 4 rodzaje wizualizacji
   • wczytywanie i zapisywanie przekrojów View
  • pobieranie informacji fizycznych o obiektach Entity Infos
   • zapis do pliku .TXT | kopiowanie do schowka
  • porównywanie części 3D lub zespołu ⇲ Compare models
 • Zakładka drukowania i wymiany danych ⇲ Collaboration/Export
  • podgląd wydruku z możliwością zapisu do pliku .PV3 | wydruk
  • opcjonalne wtyczki eksportu do formatów IGES/STEP/WorkNC
  • zapis zrzutu okna roboczego lub wybranego fragmentu ekranu
  • zintegrowane narzędzia tworzenia animacji ⇲ Animation
  _______________
  Źródło: http://www.workxplore-3d.com/

Moduły i rozszerzenia

 • Aplikacja dostępna w trzech wersjach handlowych różniących się implementacją funkcji
  • Pro Viewer | Collaborative | Manufacturing Pro
 • Ograniczona funkcjonalnie darmowa wersja WorkXplore 3D Free
  _______________
  Źródło: http://www.workxplore-3d.com/

Formaty

 • Import [Pro Viewer Pro Viewer | Collaborative Collaborative | Manufacturing Pro Manufacturing Pro | Optional Optional ]
  • ._PDCADDS Files [CollaborativeOptional | Manufacturing ProOptional]
  • .3DXMLCATIA V6 Files [CollaborativeOptional| Manufacturing Pro]
  • .A3DWorkXplore 3D Files [Pro Viewer | Collaborative | Manufacturing Pro]
  • .ASM, .PARSolidEdge Files [CollaborativeOptional | Manufacturing ProOptional]
  • .ASM, .PRT, .XPR, .XASPTC Creo | Pro/E Files [Collaborative | Manufacturing Pro]
  • .CATPart, .CATProductCATIA V5 Files [CollaborativeOptional| Manufacturing Pro ]
  • .DXFDrawing eXchange Format · 2D [Pro Viewer | Collaborative | Manufacturing Pro]
  • .DWGAutoCAD Drawing Format · 2D [Pro Viewer | Collaborative | Manufacturing Pro]
  • .EXP, .MODEL, .SESSIONCATIA V4 Files [ CollaborativeOptional | Manufacturing Pro ]
  • .IAM, .IPTAutodesk Inventor Files [CollaborativeOptional| Manufacturing ProOptional]
  • .IGES, .IGSInitial Graphics Exchange Specification [Pro Viewer | Collaborative | Manufacturing Pro]
  • .JTJT Files [CollaborativeOptional | Manufacturing Pro]
  • .OBJAlias|Wavefront 3D Object [Pro Viewer | Collaborative | Manufacturing Pro]
  • .PLYStanford Polygon File Format [Pro Viewer | Collaborative | Manufacturing Pro]
  • .PRTUnigraphics Files [CollaborativeOptional | Manufacturing Pro]
  • .STLStereolithography · ASCII · Binary [Pro Viewer | Collaborative | Manufacturing Pro]
  • .SATACIS Solid Model [CollaborativeOptional | Manufacturing ProOptional]
  • .STEP, .STP Standard for the Exchange of Product [Pro Viewer | Collaborative | Manufacturing Pro]
  • .SLDASM, .SLDDRW, .SLDPRTSolidWorks Files [Collaborative | Manufacturing Pro]
  • .UNIUnisurf Files [Collaborative | Manufacturing Pro]
  • .WKFVisi Files [Pro Viewer | Collaborative | Manufacturing Pro]
  • .WNCWorkNC Surfaces Files [Pro Viewer | Collaborative | Manufacturing Pro]
  • .XDWWorkNC-CAD Files [Pro Viewer | Collaborative | Manufacturing Pro]
  • .X_B, .X_T, .XMT_BIN, .XMT_TXTPARASOLID CAD Files [Collaborative | Manufacturing Pro]
  • .NCISO-GCODE [Manufacturing Pro]
 • Eksport [Collaborative Collaborative | Manufacturing Pro Manufacturing Pro | Optional Optional ]
  • .IGES, .IGSInitial Graphics Exchange Specification [CollaborativeOptional| Manufacturing ProOptional]
  • .STEP, .STP Standard for the Exchange of Product [CollaborativeOptional| Manufacturing ProOptional]
  • .???WorkNC Files [CollaborativeOptional| Manufacturing ProOptional]

Materiały wideo

Znalazłeś jakiś błąd? Zgłoś to!

Reklama

Free Professional 2D/3D CAD Software - MEDUSA4 Personal