4CAD.info - Engineering Software e-Catalog

FreePCB

logo FreePCB FreePCB
Allan Wright

Ostatnia wersja: 1.359
Język: en Licencja: GPL
Platforma: windows Cena: darmowy
Dodano: 2015-01-01 Dodał: ifoo
Ocena: 4
Liczba głosów: 1
zrzut ekranu FreePCB

Opis

FreePCB to otwartoźródłowa aplikacja działająca na platformach Windows do wygodnego projektowania płytek drukowanych z użyciem maksymalnie 16 warstw sygnałowych i wymiarach nie przekraczających 60*60 cali. Zawiera biblioteki footprintów .FPL które można edytować i rozbudowywac w zintegrowanym edytorze komponentów oraz konwerter bibliotek Ivex .MOD. Aplikacja umożliwia import i eksport netlist w formacie PADS-PCB .NET oraz zawiera interfejs wsparcia zewnętrznych autorouterów klasy SPECCTRA. Projekty FreePCB przechowywane są w plikach tekstowych z rozszerzeniem .FPC.
_______________
Źródło: http://www.freepcb.com/

Podstawowe funkcje

 • Prosty interfejs graficzny z wysoką krzywą nauki obsługi
  • obsługa do 16 warstw miedzi i max rozmiar płytki 60x60 [”]
   FreePCB Layers
  • akceleratory klawiszowe i funkcyjne głównych poleceń
   FreePCB Keyboard Shortcuts
  • obsługa schowka systemowego i ponawiania/cofania operacji
  • wsparcie jednostek systemu imperialnego i metrycznego [mil/mm]
  • tworzenie listy połączeń pinów footprintów i edycja listy sieci
   FreePCB View/Edit Netlist
   • import i eksport netlist w formacie PADS-PCB .NET
  • wygodne narzędzia ręcznego trasowania i edycji ścieżek
  • interfejs zewnętrznych autorouterów SPECCTRA
   • import plików .SES | eksport .DSN
  • narzędzia generowania obszarów wypełnienia miedzią
  • sprawdzanie poprawności zasad projektowych DRC
   FreePCB Design Rule Check
   • graficzne wyróżnienie lokalizacji błędów
  • tworzenie szczegółowych raportów w pliku tekstowym
   FreePCB creating report
 • Zintegrowana baza podzielonych tematycznie komponentów
  • okno przeglądarki graficznej umożliwiający wygodny wybór elementów
   FreePCB Part Libraries
  • narzędzia rozbudowy i edycji Footprint Wizard i Footprint Editor
   FreePCB Footprint Wizard
  • tryb konwersji bibliotek IVEX .MOD do natywnego fromatu .FPL
   Ivex to FreePCB Library Conversion Tool
 • Natywny tekstowy format przechowywania danych FreePCB Layout .FPC
  • opcja ustawienia autozapisu plików
 • Generowanie plików produkcyjnych Gerber RS-274X .GBR i Excellon .DRL
  _______________
  Źródło: http://www.freepcb.com/

Moduły i rozszerzenia

 • FPCcombine (Bob Thakkilapati) - narzędzie łączenia plików FreePCB do jednego projektu
 • PCB-Tools (Guillaume Rosanis) - narzędzia do renderowania i wydruku plików Gerber
 • Fpc2GenCad (Edwin de Held) - konwertuje pliki FreePCB do formatu GenCad .CAD
 • NetValue (Phil Walker) - konwertuje listy sieci TinyCAD do netlist PADS-PCB
 • FpcPoly (Bruce Parham) - translator plików Gerber do formatu PCB-Render
  • używane do generowania fotorealistycznych grafik
 • FpcLib (Bruce Parham) - narzędzie użytkowe do edycji bibliotek FreePCB
 • FpcRoute (Bruce Parham) - interfejs autoroutera klasy Specctra (FreeRoute)
 • FPCfab (Bruce Parham) - rysunki produkcyjne z plików RS-274X Gerber i Excellon
 • FpcPlace (Bruce Parham) - tworzenie listy rozmieszczenia komponentów
  _______________
  Źródło: http://www.freepcb.com/

Formaty

 • Odczyt | Zapis
  • .FPCFreePCB Layout Project
  • .FPLFreePCB Project Library
 • Import
  • .MODIvex PCB Component Library
  • .NETFreePCB Netlist
  • .NETPADS-PCB Netlist
  • .SESSpecctra Session
 • Eksport
  • .GBRGerber RS-274X
  • .DRLExcellon Drill
  • .DSNSpecctra DSN
  • .NETFreePCB Netlist
  • .NETPADS-PCB Netlist
  • .TXTFreePCB Reports

Znalazłeś jakiś błąd? Zgłoś to!

Reklama

Miejsce na twój banner! (728x90) Skontaktuj się