4CAD.info - Engineering Software e-Catalog

TopSpice

logo TopSpice TopSpice
Penzar Development

Ostatnia wersja: 8.57
Język: en Licencja: komercyjna | demo
Platforma: windows Cena: od 595 $ | Kup
Dodano: 2014-12-31 Dodał: ifoo
Ocena: 4.5
Liczba głosów: 2
zrzut ekranu TopSpice

Opis

TopSpice to kompletny modułowy system analizy i symulacji obwodów mieszanych kompatybilny ze składnią PSpice i wieloma rozszerzeniami i bibliotekami HSPICE. Zawiera edytor schematów wprowadzania netlist w postaci połącznych ze sobą symboli z biblioteki ponad 30.000 analogowych i cyfrowych modeli części oraz postprocesor graficzny do wyświetlania rodzin krzywych wyników symualcji.
_______________
Źródło: http://penzar.com/

Podstawowe funkcje

 • Aplikacja zbudowana jest z pięciu współpracujących ze sobą modułów
  TopSpice Modules
  • Schematic Editor - edytor graficzny do tworzenia schematów obwodów
   • wieloarkuszowy (≤100) format przechowywana danych .SCH
   • obsługa hierarchicznych projektów .HSCH i subobwodów SPICE
   • biblioteki najczęściej używanych analogowych i cyfrowych urządzeń
   • dostępne typy analiz układów prototypowych Simulation Setup
    TopSpice Simulation Setup
  • Circuit File Editor - do otwierania, edycji i analizy plików tekstowych ASCII
   • odczyt następujących formatów plików
    • Spice Circuit .CIR | All SPICE Natlist .CDL, .CIR, .CKT, .SP
    • Miscellaneous Command Files .MIS | Model Files .MOD
    • Library Files .LIB| Complex Data Text Files .TXT
   • obsługa składni PSpice i wielu rozszerzeń i bibliotek modeli HSPICE
   • tryb automatycznego wyszukiwanie bibliotek modeli symboli
   • modelowanie z użyciem równań behawioralnych, wyrażeń logicznych i tabel
   • zintegrowane algorytmy rozwiązywania trudnych problemów konwergencji
   • liniowy system modelowania w dziedzinie częstotliwości
   • przekształcenia Laplace'a, tabele odpowiedzi i s-parametrów
  • TopView - do wyświetlania graficznych wyników symulacji
   • FFT, histogramy oraz wykresy Smith’a
   • odczyt następujących formatów plików
    • SPICE Output Files .OUT, .LIS | ASCII Data Files .ASC, .TXT
    • XSPICE/SPICE3 RAW Files .RAW | CSDF Files .CSD, .CSDF, .TXT
    • HSPICE CSDF Files .AC?, .SW?, .TR?, .MA?, .MS?, .MR?
    • TopSpice .PROBE Data .SAV | XSPICE/SPICE3 .PRINT Output .OUT
    • Audio Wave Files .WAV| Complex Data Text Files .TXT
    • Touchstone S-Parameter Files .S1P, .S2P, .S3P, .S4P
   • zapis do .BMP/.EMF/.GIF/.JPG/.PDF/.PNG/.TIFF/Audio .WAV/.WMF
  • Model Library Database - zarządzanie biblioteką modeli komponentów
  • Flat Netlist Utility - do przetwarzania listy sieci
 • Kompletna instrukcje obsługi i ponad 300 przykładowych plików obwodów
  _______________
  Źródło: http://penzar.com/

Zrzuty ekranu

Znalazłeś jakiś błąd? Zgłoś to!

Reklama

Miejsce na twój banner! (728x90) Skontaktuj się