4CAD.info - Engineering Software e-Catalog

nanoCAD Plus

logo nanoCAD Plus nanoCAD Plus
Nanosoft

Ostatnia wersja: 8.0
Język: en ru Licencja: komercyjna | trial
Platforma: windows Cena: od 180 $ | Kup
Dodano: 2014-08-26 Dodał: ifoo
Ocena: 4.5
Liczba głosów: 14
zrzut ekranu nanoCAD Plus

Opis

nanoCAD Plus to najnowsza komercyjna wersja dobrze znanego darmowego programu nanoCAD, w której wprowadzano szereg udogodnień i ulepszeń wraz z aktywną usługą wsparcia klienta i aktualizacji. Zawiera mechanizm transferu ustawień użytkownika z poprzednich wersji, obsługę silnika DirectX, ulepszoną pracę z warstwami, obsługę wypełnień gradientowych, drukowanie PDF oraz hybrydowe narzędzia edycji wektorowo-rastrowej. Kompatybilność wymiany danych z większością programów CAD, używających standardu .DWG zapewnia sprawdzony silnik Teigha. Producent Nanosoft ZAO oferuje prosty program subskrypcji nanoStore dostępny od $180 a pływająca wersja sieciowa od $220. Zestawienie porównawcze wersji nanoCAD i nanoCAD Plus przedstawiono w tabeli na stronie producenta[1].
_______________
Źródło: http://nanocad.com/

Podstawowe funkcje

 • Nowe zasasy pozycjonowania produktów producenta Nanosoft ZAO
  • darmowa wersja posiada nazwę nanoCAD, a płatna nanoCAD Plus
  • subskrypcja gwarantująca pełne wsparcie support dla użytkownika
  • support mailowy, forum klientów i dostęp do Help-desk
  • dostęp do poprawek i aktualizacji programu
 • Pełna kompatybilność z formatami AutoCAD .DWG/.DXF dzięki silnikowi Teigha®
 • Mechanizm transferu ustawień niestandardowych z poprzednich wersji programu
 • Zintegrowany podgląd okna dialogowego "Otwórz" i "Zapisz" (nie działa w XP)
 • Zwiększony poziom ochrony przed utratą danych podczas edycji pliku
 • Rozszerzone możliwości konfigurowania wyszukiwania ścieżek folderów
 • Dodany nowy folder z plikami rysunków demostracyjnych Demo
 • Nowy przeredagowany ekran startowy aplikacji nanoCAD Plus
  nanoCAD Plus Start Screen
 • Ulepszony Drawing Explorer nanoCAD Plus Drawing Explorer z informacjami o obiektach i ustawieniach
  nanoCAD Plus Drawing Explorer
  • Insertion (bloki, XREF, odnośniki obrazów rastrowych, podkłady)
  • Entities lista obiektów z oddzielną grupa dla obiektów PROXY
  • lista atrybutów (style wymiarowania i tekstu, warstw, bloków, itp)
 • Nowe narzędzia ustawień graficznych obsługi silnika DirectX
  nanoCAD Plus Options
 • Rozbudowane narzędzia wydruku (także do dokumentów Adobe .PDF) Plot
  nanoCAD Plus Plot
 • Przygotowanie plików rysunku wraz z dowiązaniami ETRANSMIT
  nanoCAD Plus Etransmit
  • rysunki, pliki czcionek, bitmapy, XREFs
 • Nowe polecenie sprawdzania rysunku Audit Geometry
  nanoCAD Plus Audit Geometry
 • Narzędzie tworzenia i edycji wypełnień gradientowych Gradient Hatch
 • Lepsze zarządzanie wartstwami i edycją multilinii (MLINE | MLSTYLE)
  nanoCAD Plus MLINE | MLSTYLE
 • Nowe polecenie kreślarskie DONUT rysowania pierścienia
  nanoCAD Plus Donut
 • Dodano dwie nowe metody konstruowania okręgów Circle
  nanoCAD Plus Circle
 • Dodano dziewięć nowych metod konstruowania łuków Arc
  nanoCAD Plus Arc by
 • Nowe polecenia selektywnego zaznaczanie i wyboru elementów
  • SELINVERT | SELLEAVE | SELREMOVE
 • Rozbudowane narzędzia edycji osadzonych grafik rastrowych Raster
  nanoCAD Plus Raster
 • Nowa sekcja informacje o obiekcie proxy w oknie Properties
 • Nowe polecenia tworzenia kopii arkusza LAYOUTCLEANCOPY
 • Wstawiania wyrażeń ułamkowych dla paragrafów tekstowych
 • Poprawiony mechanizm podświetlania i izolacji obiektów
  _______________
  Źródło: http://nanocad.com/

Formaty

 • Odczyt
  • .DWGAutoCAD Drawing · R11÷2013
  • .DXFDrawing eXchange Format · R11÷2013
 • Zapis
  • .DWGAutoCAD Drawing · R11, R13, R14, 2000, 2004, 2007, 2010, 2013
  • .DWTAutoCAD Drawing Template
  • .DXFDrawing eXchange Format· R11, R13, R14, 2000, 2004, 2007, 2010, 2013
 • Eksport
  • .DWGAutoCAD Drawing · 2013
  • .DXFDrawing eXchange Format · 2013

Dokumentacja

Zewnętrzne linki

Znalazłeś jakiś błąd? Zgłoś to!

Reklama

Free Professional 2D/3D CAD Software - MEDUSA4 Personal