4CAD.info - Engineering Software e-Catalog

Mollier

logo Mollier Mollier
Piotr Narowski

Ostatnia wersja: 1.5
Język: en pl Licencja: komercyjna | demo
Platforma: windows Cena: 360 zł | Kup
Dodano: 2014-08-03 Dodał: ifoo
Ocena: 4
Liczba głosów: 1
zrzut ekranu Mollier

Opis

Mollier - Wykres i-x wilgotnego powietrza to aplikacja graficzna na systemy Windows ułatwiająca proces projektowania i analizy przemian termodynamicznych strumienia powietrza dla instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub innych procesów technologicznych, w których czynnikiem jest wilgotne powietrze. Program umożliwia tworzenie punktów wykresu i definiowanie procesów przemian powietrza w układzie Molliera stosowanym w Europie oraz diagramu psychrometrycznego popularnego w USA. W oknie panelu informacyjnego tworzone jest zestawianie listy procesów i typu wykreślonych przemian, w której znajdują się szczegółowe parametry dotyczące zapotrzebowania na moc chłodniczą lub cieplną, bilans strumienia objętościowego przemiany, różnicy temperatur i strumienia wilgotności. Program używa własnego formatu przechowywania danych Molier Files .HXC, a rysunki wykresu oraz raporty tekstowe o wszystkich procesach, punktach, przemianach można wklejać do innych aplikacji z użyciem schowka systemowego.
_______________
Źródło: http://sankom.net/

Podstawowe funkcje

 • Prosty w obsłudze i wygodny wielodokumentowy interfejs graficzny programu
 • Określenie wielkości stanu powietrza wilgotnego na wykresie Molliera [i-x/h-x]
  • ciśnienie barometryczne powietrza p | temperatura termometru suchego t | wilgotność względna φ
  • zawartość wilgoci χ | entalpia h | objętość właściwa ν | gęstość ρ | temperatura punktu rosy tr
  • temperatura termometru mokrego tm | ciśnienie cząstkowe pary wodnej pp
  • zawartość wilgoci dla punktu nasycenia χs | zawartość mgły w powietrzu Δχ | stan powietrza
 • Tworzenie i edycja procesów, punktów wykresu i przemian powietrza w zakresie
  • ciśnienia p 960÷1040 [hPa] | temperatury t -50÷200 [ºC] | zawartości wilgoci χ 0÷0.2 [kg/kg]
 • Zintegrowane w programie siedem rzeczywistych zmian stanu strumienia powietrza
  Mollier - przemiany
  • ogrzewanie
  • chłodzenie, w tym chłodzenie z osuszaniem
  • zraszanie, w tym zraszanie adiabatyczne
  • nawilżanie dowolnym czynnikiem termodynamicznym
  • mieszanie, w tym przemiana odkraplania w komorze mieszania
  • przemiana politropowa
  • przemiana powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu
 • Dolny panel zestawiający szczegółowe parametry przemian na wykresie
  • nazwa przemiany | nazwa procesu | typ przemiany | zapotrzebowanie na moc cieplną/chłodniczą [kW]
  • początkowy strumień objętości | końcowy strumień objętości | różnica temperatur termometru suchego
  • strumień wilgoci - strumień masy wody pochłaniany przez powietrze w procesie [kg/h]
  • dodatkowe informacje zależne od typu przemiany - współczynniki efektywności, mieszaniny, itd
 • Własny format przechowywania danych w plikach Molier Files .HXC
  • kopiowanie rysunku wykresu do schowka w postaci pliku Windows Metafile .EMF
  • wklejanie wykresów i raportów tekstowych do innych programów z użyciem schowka
 • Narzędzia podglądu wydruku i druk wykresów
  _______________
  Źródło: http://sankom.net/

Formaty

 • Odczyt | Zapis
  • .HXCMolier Files

Zrzuty ekranu

Znalazłeś jakiś błąd? Zgłoś to!

Reklama

Miejsce na twój banner! (728x90) Skontaktuj się