4CAD.info - Engineering Software e-Catalog

logo yEd yEd
yWorks GmbH

Ostatnia wersja: 3.12.2
Język: en de Licencja: freeware
Platforma: java Cena: darmowy
Dodano: 2014-06-25 Dodał: ifoo
Ocena: 4.67
Liczba głosów: 3
zrzut ekranu yEd

Opis

yEd to wieloplatformowa aplikacja napisana w Java Swing, umożliwiająca szybkie i skuteczne tworzenie wysokiej jakości schematów i wykresów różnego typu. Program dostępny na licencji freeware działa na wszystkich głównych platformach: Windows, Unix/Linux oraz Mac OS X. Zawiera palety gotowych do wstawienia metodą drag & drop symboli kształtów, węzłów, elementów diagramu BPMN, ER, UML, schematów blokowych z opcją rozbudowy o symbole Microsoft Visio Stensils .VDX/.VSX, dokumenty .SVG/.SVGZ czy obrazy rastrowe .GIF | .JPEG/.JPG | .PNG.
_______________
Źródło: http://www.yworks.com/

Podstawowe funkcje

 • Konfigurowalny wielodokumentowy interfejs graficzny programu
  • obsługa operacji wykorzystujących schowek systemowy
  • wielopoziomowe cofanie i ponawianie operacji Undo/Redo
  • dokowalne panele, które można rozmieścić wg swoich potrzeb
  • akceleratory skrótów klawiszowych większości poleceń
  • możliwość pracy z wieloma diagramami jednocześnie
  • zintegrowane narzędzia wyszukiwania i wyboru
  • 4 tryby skalowania widoku i przesuwanie obszaru roboczego
  • podgląd wydruku i wydruk utworzonego schematu
  • lokalizacja programu w jęzuku angielskim i niemieckim
  • zintegrowana pomoc i dostęp do forum i tutoriali
 • Standardowe formaty XML przechowywania danych struktury i wizualnych
  • GraphML Format .graphml | Compressed GraphML .graphmlz
 • Narzędzia importu danych z następujących formatów plików
  • przekształca dane XML przy użyciu arkusza stylów XSLT
  • dane z arkuszy kalkulacyjnych MS Excel .XLS | .XLSX
  • informacje genealogiczne z plików GEDCOM .GED
  • prosty format do zapisu struktury i etykiet .TGF
  • tekstowy format schematów .GML | .XGML
 • Eksport wykresów do szerokiej gamy formatów graficznych
  • HTML Flash Viewer do przeglądania i wydruku diagramów w sieci Web
  • Image Maps HTML ze wsparciem dla osadzonego adresy URL i opisami
  • dokumenty Adobe Portable Document Format .PDF i Adobe Flash .SWF
  • dokumenty wektorowe .SVG/.SVGZ, który obsługują osadzone URL
  • format .EMF obsługiwany przez prawie wszystkie aplikacje Windows
  • popularne formaty bitmap rastrowych .JPG | .GIF | .BMP | .PNG
  • pliki wektorowe Encapsulated PostScript .EPS
 • Wybór szablonu i zmiana układu rozmieszczenia diagramu ⇲ Layout
  • hierarchiczny od odzwierciedlenia scenariuszy (pseudo)hierarchicznych
  • prostokątny układ dla złożonych sieci i organizowania diagramów klas UML
  • układ organiczny dla diagramów związków encji Entity–relationship i UML
  • układ kołowy układ doskonale przedstawia topologie pierścienia i gwiazdy
  • układ drzewa wyraźnie ukazuje strukture drzewa na wiele różnych sposobów
  • koncentryczny układ promieniowy podkreśla struktury drzewa w diagramach
  • specyficzne algorytmy automatycznej organizacji schematu blokowego i BPMN
 • Wygodne i szybkie wstawianie elementów diagramów z palet ⇲ Palette
  • funkcjonalnie wydzielone i pogrupowane zestawy obiektów
   • typowe kształty węzłów i krawędzi łączników | elementy diagramu UML dla klasy i obiektu
   • symbole diagramów procesów biznesowych BPMN i schematów blokowych Fowcharts
   • elementy diagramów związków encji ER | ludzie, symbole sieci komputerowych
  • rozbudowa palet o elementy użytkownika ⇲ Palette Manager
   • Visio Stensils .VDX/.VSX | pliki  .SVG/.SVG | rastry .GIF | .JPEG/.JPG | .PNG
 • Tworzenie schematów przeciągając myszką wybrane symbole w palecie
  • wygodne uchwyty do zmiany wielkości elementu
  • wprowadzanie wielowierszowych tekst etykiet
 • Narzędzia ułatwiające organizacje i rozmieszczenie elementów
  • wyświetlanie siatki, tryb orto i linie przyciągania do obiektów
  • funkcje przyciągania do siatki i punktów charakterystycznych
 • Narzędzia grupowania wybranych węzłów diagramu w menu ⇲ Grouping
 • Szybka edycja elementów składowych schematu w oknie ⇲ Properties View
  _______________
  Źródło: http://www.yworks.com/

Formaty

 • Odczyt
  • .GRAPHMLGraphML Format
  • .GRAPHMLZCompressed GraphML
  • .YGFyFiles Binary Graph Format
  • .GMLGraph Modeling Language
  • .XGMLGraph Modeling Language XML
  • .XLSMicrosoft Excel Files · 97/2000/2003
  • .XLSXMicrosoft Excel Files · ≥2007
  • .TGFTrivial Graph Format
  • .GEDGEDCOM File Format
  • .*XML + XSL Files
 • Zapis
  • .GRAPHMLGraphML Format
  • .GRAPHMLZCompressed GraphML
  • .YGFyFiles Binary Graph Format
  • .GMLGraph Modeling Language
  • .XGMLGraph Modeling Language XML
  • .TGFTrivial Graph Format
 • Import
  • .GRAPHMLGraphML Format
  • .GIFGraphic Interchange Format
  • .JPEG, .JPGJoint Photographic Experts Group
  • .PNGPortable Network Graphics
  • .VDX, .VSXMS Visio Stencils
  • .SVG, .SVGZScalable Vector Graphics
 • Eksport
  • .BMPWindows OS/2 Bitmap Graphics
  • .EMFEnhanced Windows Metafile
  • .EPSEncapsuled Postscript
  • .GIFGraphic Interchange Format
  • .HTMLHTML Flash Viewer
  • .HTMLHTML ImageMap
  • .JPGJoint Photographic Experts Group
  • .PDFPortable Document Format
  • .PNGPortable Network Graphics
  • .SVGScalable Vector Graphics
  • .SVGZCompressed Scalable Vector Graphics
  • .SWFAdobe Flash Format

Zrzuty ekranu

Materiały wideo

Znalazłeś jakiś błąd? Zgłoś to!

Reklama

Search better at DuckDuckGo.com