4CAD.info - Engineering Software e-Catalog

Net-san

logo Net-san Net-san
InstalSoft

Ostatnia wersja: 4.7
Język: en bg lt pl ru ro Licencja: komercyjna | demo
Platforma: windows Cena: od 1430 zł | Kup
Dodano: 2014-06-16 Dodał: ifoo
Ocena: 4
Liczba głosów: 4
zrzut ekranu Net-san

Opis

Net-san to pakiet oprogramowania branżowego na platformę Windows do wspomagania projektowania zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Oferuje narzędzia umożliwiające użycie podkładów map numerycznych w formacie AutoCAD .DWG/.DXF lub bitmapowych przygotowanych w module Sklejacz skanów. Program na podstawie wrysowanych schematów sieci wykonuje obliczenia hydrauliczne obejmujące dobór średnic grawitacyjnej lub ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej (promieniowej) wraz z wyznaczeniem wymaganego ciśnienia w źródle sieci wodociągowej. Obliczenia hydrauliczne zintegrowane są z algorytmem wyznaczania optymalnego pionowego przebiegu sieci w tym omijania kolizji z innymi sieciami i elementami uzbrojenia terenu. Program może zostać wykorzystany również do rysowania profili sieci cieplnych i gazowych, z tym, że niektóre elementy uzbrojenia muszą być dorysowane ręcznie z użyciem elementów grafiki. Aplikacja oferuje komaptybilność wsteczną odczytu i przetwarzania plików danych .NTS zapisanych w poprzednim wersjach programu Net-San oraz Gredi-profile 2.0 .PRF.
_______________
Źródło: http://www.instalsoft.com/

Podstawowe funkcje

 • Wygodny jednolity interfejs do tworzenia planu, profili wod-kan i schematów sieci wodociągowej
  • aplikacja umożliwiająca otwieranie pojdedynczych plików tzw. jedno–dokumentowa
  • podstawowa struktura projektu zapisywana w wieloarkuszowym pliku Net-San .NTS
  • sterowanie ustawieniami programu i kastomizacją pasków narzędzi w menu ⇲ Opcje
  • edytor graficzny umożliwiący wybór trybu pracy i edycję elementów rysunkowych
  • materiały szkoleniowe i bogata dokumentacja programu
 • Wczytywanie map na warstwę Podkład do rysowania sieci zgodnie z jej przebiegiem w terenie
  • obsługa własnego formatu .ISM modułu Sklejacz map lub plik bitmapowy .BMP
  • opcja importu podkładu mapy z rysunków AutoCAD .DWG | .DXF | .DXB
 • Wygodne narzędzia wstawiania elementów sieci i uzbrojenia ⇲ Kanalizacja | ⇲ Wodociąg
  • tryb Asystent rysowania umożliwiający wygodne ustawienie kursora
  • panel ⇲ Tabela Danych wstawiania parametrów węzła i odcinka
  • identyfikacja elementu | położenie | dane techniczne | wygląd opis | działki
  • wstawianie innych sieci, z którymi projektowana sieć może kolidować
  • funkcja sprawdzania połączeń sieci Shift+F2
 • Narzędzia umieszczanie elementów graficznych w menu Grafika
  • import formatów .DWG | .DXF | .WMF | .EMF | .BMP | .JPG i innych
 • Ustalenie warunków brzegowych i przeprowadzenie obliczeń Obliczenia
 • Przeglądanie tabeli wyników bezpośrednio po zakończeniu obliczeń
  • tryb wydruku lub eksportu danych do programu MS-Excel
 • Generowanie profili podłużnych wraz z elementami uzbrojenia
 • Eksport rysunku poszczególnych arkuszy roboczych Eksport rysunku
  • AutoCAD .DWG | .DXF | Windows Metafile .WMF | .EMF | .JPEG...
  _______________
  Źródło: http://www.instalsoft.com/

Moduły i rozszerzenia

 • Pakiet NetSystem jest oferowany w wersjach firmowych oraz w wersji InstalSoft
  _______________
  Źródło: http://www.instalsoft.com/

Formaty

 • Odczyt
  • .NTSNet-san Project Files
  • .PRTGredi-profile 2.0
 • Zapis
  • .ISMInstalSoft Map
  • .NTSNet-san Project Files
 • Import
  • .ALLLayers and Objects
  • .AVI, .MPEG, .WMVVideo Format
  • .BMP, .DIB, .RLEWindows OS/2 Bitmap Graphics
  • .CRW, .CR2, .NEF, .NEF, .RAW,.PEF, .RAFCamera RAW
  • .CURWindows Cursor
  • .DCXMultiPage PCX
  • .DCM, .DIC, .DICOM, .V2DICOM Medical Images
  • .DWGAutoCAD Drawing
  • .DWBDrawing eXchange Fomrat · Binary
  • .DWFDrawing eXchange Fomrat · ASCII
  • .EMFEnhanced Windows Metafile
  • .FAX, .G3F, .G3N, .TIF, .TIFFTagged Image Format File
  • .GIFGraphic Interchange Format
  • .HDP, .WDPMicrosoft HD Photo
  • .IEVVectorial Objects
  • .ICB, .PIX, .VDA, .VST, .TARGA, .TGA ⇐ Truevision Targa Graphic
  • .ICOWindows Icon
  • .JBG, .JBIGJoint Bi-level Image Experts Group
  • .JP2, .J2K, .JPCJPEG2000
  • .JPEG, .JPGJPEG Bitmap
  • .ISMInstalSoft Map
  • .PBM, .PXM, .PPM, .PGMPortable Pixmap, GrayMap, Bitmap
  • .PCDKodak Photo CD Image
  • .PCXPaintbrush Bitmap Graphic
  • .PSDPhotoshop Document
  • .WBMPWireless Bitmap
  • .WMFWindows Metafile
 • Eksport
  • .BMPWindows OS/2 Bitmap Graphics
  • .DWGAutoCAD Drawing
  • .DWBDrawing eXchange Fomrat · Binary
  • .DWFDrawing eXchange Fomrat · ASCII
  • .EMFEnhanced Windows Metafile
  • .JPGJPEG Bitmap
  • .WMFWindows Metafile

Zrzuty ekranu

Dokumentacja

Znalazłeś jakiś błąd? Zgłoś to!

Reklama

Search better at DuckDuckGo.com