4CAD.info - Engineering Software e-Catalog

Kalkulator Elementów Stalowych

logo Kalkulator Elementów Stalowych Kalkulator Elementów Stalowych
Biuro Inżynierskie SPECBUD s.c.

Ostatnia wersja: 4.2
Język: pl Licencja: komercyjna | demo
Platforma: windows Cena: 390 zł | Kup
Dodano: 2014-06-06 Dodał: ifoo
Ocena: 4
Liczba głosów: 1
zrzut ekranu Kalkulator Elementów Stalowych

Opis

Kalkulator Elementów Stalowych to aplikacja Windows do wspomagania obliczeń elementów stalowych konstrukcji budowlanych i mechanicznych o przekroju pojedynczym lub złożonym. Aplikacja ustala cechy geometryczne przekroju, oblicza nośności przekroju oraz sprawdza warunki nośności i stateczności elementów jedno i wielogałęziowych zgodnie z PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Wyniki obliczeń można wydrukować lub wstawiać do edytorów tesktowych. Umożliwia wstawianie wielu elementów konstrukcyjnych w jednym pliku Kalkulator Elementów Stalowych .CLCS.
_______________
Źródło: http://specbud.pl/

Podstawowe funkcje

 • Prosty w użyciu interfejs programu do obliczania konstrukcji murowych
  • obszernie udokumentowana pomoc kontekstowa i zintegrowane przykłady
  • opcje ustawień i preferencji programu ⇲ Ustawienia programu
  • wbudowany moduł kalkulatora wyrażeń arytmetycznych ⇲ Kalkulator
  • wstawianie notek obliczeniowych do edytora ⇲ Wstaw do Edytora
   • do dokumentu edytora Microsoft Word | do dokumentu OpenOffice,
   • wstaw do domyślnego edytora plików .RTF | zapis jako plik .RTF
   • kopiuj do schowka systemowego
  • narzędzia drukowania i podgladu wydruku obliczeń
 • Dobór typu i ukształtowania przekroju do obliczeń w zakładce ⇲ Przekrój
  • wbudowane bazy kilkudziesięciu typowych profili stalowych dla budownictwa
   • profile walcowane | profile zimnogięte | przekroje spawane
  • profile użytkownika dla własnych przekrojów, skrzynek spawanych i profili rurowych
  • układy profili dla elementów jednogałęziowych i złożonych (wielogałęziowych)
  • definiowanie wariantów połączania profili zlożonych w osiach x-x | y-y
   • przewiązka | spoiny ciągłe | spoiny odcinkowe | nie połączone
 • Założenia obliczeniowe do ustalenia nośności przekroju i elementu ⇲ Definicja elementu
  • definiowanie zakresu założeń Zakres pełny | Zakres uproszczony
 • Deklarowanie obciążeń elementu N | Vx | Vy | Mx | My w zakładce ⇲ Obciążenia
  • pojedyncza kombinacja | zestawienie kombinacji (max. 9)
 • Zakładki wyników i sygnalizacja kolorem czerwonym przekroczenia wartości granicznych
  • Cechy geometryczne profilu podstawowego i przekrojów 
   • A - pole przekroju | Avx, Avy - pole części przekroju czynnej przy ścinaniu
   • Wx, Wy - wskaźnik wytrzymałości przekroju (sprężysty wskaźnik zginania)
   • Wpl,x, Wpl,y - wskaźnik wytrzymałości przekroju (plastyczny wskaźnik zginania)
   • Jx, Jy - moment bezwładności przekroju | ix, iy - promień bezwładności przekroju
   • Sx - moment statyczny połowy przekroju względem osi obojętnej x-x całego przekroju
   • AL - pole powierzchni malowania na jednostkę długości (1 mb) kształtownika
   • AG - pole powierzchni malowania na jednostkę masy (1 tony) kształtownika
   • U - długość obwodu kształtownika |  m - masa 1 metra bieżącego kształtownika
   • U/A - tzw. współczynnik masywności kształtownika nieobudowanego
   • i1 - min promień bezwładności gałęzi przekroju
   • JT - moment bezwładności przekroju na skręcanie
   • - wycinkowy moment bezwładności przekroju
   • - wycinkowy wskaźnik wytrzymałości przekroju
  • Nośności obliczeniowe przekroju dla prostych przypadków obciążenia
   • rozciąganie | ściskanie | zginanie jednokierunkowe | ścinanie
  • Warunki nośności dla zadanego stanu obciążenia i założeń obliczeniowych
 • Funkcja grupowania w jednym pliku wielu elementów konstrukcyjnych ⇲ Elementy
 • Własny format przechowywania danych Kalkulator Elementów Stalowych .CLCS
  _______________
  Źródło: http://specbud.pl/

Formaty

 • Odczyt | Zapis
  • .CLCSPliki Programu Kalkulator Elementów Stalowych

Zrzuty ekranu

Materiały wideo

Znalazłeś jakiś błąd? Zgłoś to!

Reklama

Miejsce na twój banner! (728x90) Skontaktuj się